Partners

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rijkswaterstaat beschermt Nederland tegen hoogwater, zorgt voor schoon en voldoende water en werkt aan een bereikbaar Nederland. Daarbij staat de ontwikkeling van duurzame oplossingen centraal. Rijkswaterstaat werkt hiervoor samen met onder andere gemeenten, maatschappelijke partijen, bedrijven en kennisinstituten.

Rijkswaterstaat is initiatiefnemer en opdrachtgever voor het project Solar Highways en is verantwoordelijk voor de coördinatie van het project, de marktbenadering en de communicatie over het project.
 

ECN

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is het grootste onderzoeksinstituut op energiegebied in Nederland. Met zo'n 500 medewerkers is ECN actief in projecten in zowel binnen- en buitenland, in samenwerking met de industrie, overheden en onderzoeksinstituten. Dit gebeurt vanuit vestigingen in Petten, Amsterdam, Eindhoven en Maleisië. Een van de kernactiviteiten van ECN is zonne-energie. Op het gebied van zonne-energie zorgt ECN er samen met fabrikanten van zonnepanelen, productieapparatuur en materialen voor dat de laatste wetenschappelijke inzichten worden toegepast in bruikbare concepten voor zonnecellen, modules en processen. De uitdaging is om zonne-energie goedkoper te maken en dus breder inzetbaar.

Als partner voor Solar Highways ontwikkelt, bouwt en test ECN een prototype voor het te plaatsen geluidscherm en levert het technische input voor de tender. 

 

SEAC

Het Solar Energy Application Centre (SEAC) is een onafhankelijke kennisinstelling, opgericht in 2012 op initiatief van ECN, TNO en Holland Solar. SEAC doet onderzoek naar zonne-energie systemen en applicaties, waaronder zowel fotovoltaïsche (PV) als zonnewarmte systemen. De technische expertise van SEAC is sterk gericht op drie onderzoeksgebieden: benchmarking, outdoor veldtesten en techno-financiële modellering van zonne-energie systemen en applicaties. Het werk van SEAC wordt versterkt door strategische samenwerkingsovereenkomsten met andere R&D-instituten zoals ECN, TNO, Universiteit Utrecht en de TU Eindhoven.
SEAC brengt voor Solar Highways de ontwikkelingen op de markt in kaart. Daarnaast berekent SEAC de kosten en opbrengsten en levert het bedrijf input voor de tenderstrategie. Tot achttien maanden na de bouw zal SEAC de energieopbrengst van Solar Highways monitoren.