Voortgang

Op 8 april 2014 heeft de Europese Commissie een subsidie toegekend aan het project Solar Highways. Na een marktconsultatie voor verdere ontwikkeling en realisatie van het scherm en het besluit over de locatie, is het project in oktober 2017 aanbesteed. Juni 2018 is gestart met de realisatie. Het scherm zal in december 2018 geïnstalleerd en operationeel zijn, waarna het tot 2021 als demonstratieproject gemonitord wordt. Na 2021 blijft het scherm groene energie leveren.

 

 

 

Planning Solar Highways

Planning

Het laatste zonnepaneel van in totaal 136 geluidwerende zonnepanelen is eind oktober 2018 ingehangen en gemonteerd. In november starten de werkzaamheden om Solar Highways aan te sluiten op het stroomnet. Dan zal het kabelwerk gereedkomen en wordt de elektrische installatie afgerond, gevolgd door het testen ervan. In december 2018 is het scherm klaar voor elektronisch gebruik en wordt de eerste groene stroom opgewekt. Vanaf dat moment wordt gedurende 18 maanden de energieopbrengst van het zonnegeluidscherm nauwkeurig gemeten. De uitkomsten worden gebruikt om een goede inschatting te kunnen maken van de onderhoudsbehoefte, energieprestaties en financiële opbrengst van mogelijke toekomstige zonnegeluidschermen.