Voortgang

Op 8 april 2014 heeft de Europese Commissie een subsidie toegekend aan het project Solar Highways. De eerste prototypes zijn gereed en zullen uitvoerig worden getest. Rijkswaterstaat is inmiddels een marktconsultatie gestart voor de verdere ontwikkeling en realisatie van het scherm. Ook is een besluit genomen over de beoogde locatie, namelijk aan de oostzijde van de A50 in Uden, ten noorden van de afrit Volkel (in de richting van Oss vanuit Eindhoven). Het scherm moet in 2019 geïnstalleerd en operationeel zijn, waarna het tot 2021 als demonstratieproject gemonitord wordt. Na 2021 blijft het scherm energie leveren.

 

 

 

Planning Solar Highways

Planning

Tot en met 2017 vinden de voorbereidingen plaats voor het project Solar Highways. In deze fase wordt het prototype ontwikkeld en vindt de marktconsultatie en aansluitend de aanbesteding plaats. Daarnaast vindt de organisatie van de energie-afname plaats. De bouwfase begint met het testen en produceren van de verschillende elementen van het scherm.

In 2018 wordt het grondwerk uitgevoerd, waarna het scherm en de PV-panelen worden geinstalleerd. 

Het scherm moet medio 2019 operationeel zijn en wordt vanaf dan geëxploiteerd. Daarnaast wordt tot 2021 de energieperformance gemonitord. 

Gedurende het hele traject wordt er uitvoerig gecommuniceerd met betrokken partijen en vinden er conferenties en expertmeetings plaats.