Aanbesteding afgerond; Heijmans bouwt Solar Highways

Op de afbeelding is een snelweg te zien met daarnaast een impressie van een geluidscherm dat bestaat uit bi-faciale zonnepanelen.

De realisatie van Solar Highways komt steeds dichterbij. De aanbesteding is afgerond en de opdracht definitief gegund aan Heijmans. De uitvoering start begin 2018.

Dirk van der Graaf, projectmanager Solar Highways: ‘De combinatie geluidscherm en energie-opwekking heeft een enorme potentie. Met Solar Highways willen Rijkswaterstaat en de projectpartners in de praktijk leerervaring opdoen en laten zien hoe een geluidscherm van zonnepanelen bijdraagt aan het winnen van groene energie en het terugdringen van CO2-uitstoot.’

‘Een prachtig initiatief van Rijkswaterstaat, waar wij als gemeente graag aan meewerken’, vertelt wethouder duurzaamheid Matthie van Merwerode. ’Weer een stapje richting een energieneutraal Uden. Het is nog even wachten op de resultaten, maar we hopen natuurlijk dat deze aanleiding zijn voor een bredere toepassing.’

400 meter
Het geluidscherm wordt 400 meter lang en 5 meter hoog, waarvan de bovenste 4 meter uit zonnepanelen bestaat. Heijmans gaat nu aan de slag met het ontwerp van de maatregelen, met het verzorgen van vergunningen en met de werkplanning. In overleg met de gemeente Uden worden ook de inwoners geïnformeerd en betrokken. Vanaf 2019 wordt er energie opgewekt: naar verwachting genoeg om 40 tot 60 huishoudens van stroom te voorzien.

Perfecte testlocatie
Het huidige geluidscherm aan de oostzijde van de A50 in Uden biedt niet genoeg bescherming tegen lawaai van de A50 en wordt daarom aangepast. In de eerste plaats voor bescherming tegen geluidsoverlast. Omdat dit scherm in noord-zuidrichting is geplaatst, is het een perfecte testlocatie voor Solar Highways. De tweezijdige zonnepanelen krijgen daardoor namelijk in de ochtend en avond langer en meer zonlicht dan zonnepanelen die alleen op het zuiden gericht staan.

Solar Highways
Solar Highways is een uniek, vernieuwend en duurzaam initiatief van Rijkswaterstaat en zijn projectpartners Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Solar Energy Application Centre (SEAC) en de gemeente Uden. Een geluidsscherm waarin op deze schaal tweezijdige zonnepanelen zijn geïntegreerd, is niet eerder ontwikkeld en toegepast.

Het is een proefproject, mede mogelijk gemaakt door LIFE+ financiering van de Europese Commissie, en richt zich onder meer op de technische en economische haalbaarheid om tweezijdige zonnepanelen te integreren in geluidsschermen langs snelwegen. Door het prototype te bouwen en de energieopbrengst en beheeraspecten tijdens een testperiode van 18 maanden te volgen, kunnen de betrokken partijen een goede inschatting maken hoe soortgelijke initiatieven in de toekomst te realiseren in combinatie met de rol van Rijkswaterstaat als wegbeheerder.

Terug naar overzicht