Betonnen geluidscherm maakt plaats voor Solar Highways

Het betonnen geluidscherm dat op de zandwal stond is bijna volledig verwijderd. Een klein deel is nog zichtbaar op een verder lege zandvlakte.

Op de plek waar Solar Highways wordt gerealiseerd is zo’n 400 meter betonnen geluidscherm verwijderd. De demontage vond plaats in juni.  

Voor de realisatie van Solar Highways moest eerst het betonnen geluidscherm dat er stond, afgebroken worden.  Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De vrijkomende betonelementen zullen duurzaam worden hergebruikt in andere nieuw te bouwen schermen langs de A50, in Nistelrode en Veghel.

Fundering
Van 9 tot en met 11 juli worden over 400 meter buispalen in de grond getrild, waarop de fundering van Solar Highways gebouwd wordt. De fundering zal nog voor de bouwvakvakantie aangebracht worden. Van augustus tot en met november zullen  de nieuwe betonelementen (onderste meter) en geluidwerende zonnepanelen geplaatst worden.
In november zal het kabelwerk en de elektrische installatie worden afgerond, gevolgd door het testen daarvan. De ingebruikname en de eerste levering van energie door Solar Highways is gepland in december 2018.

Geluidshinder
Nu het betonnen geluidscherm afgebroken is, zal er een periode geen geluidscherm staan. In de planning is al het mogelijke gedaan om deze periode zo kort mogelijk te houden. Gedurende deze periode zullen omwonenden extra verkeerslawaai ervaren. Middels een bewonersbrief zijn de omwonenden in detail hierover geïnformeerd. 

Terug naar overzicht