Demontage geluidscherm gestart voor realisatie Solar Highways

In opdracht van Rijkswaterstaat is Heijmans maandagavond 4 juni gestart met de demontage van het bestaande geluidscherm op de locatie langs de A50 in Uden waar Solar Highways wordt gerealiseerd.

Voor de realisatie van Solar Highways moet eerst het geluidscherm dat er nu staat, afgebroken worden. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot 13 juni en vinden vooral ’s avonds en ’s nachts plaats. De vrijkomende betonelementen zullen duurzaam worden hergebruikt in andere nieuw te bouwen schermen langs de A50, in Nistelrode en Veghel.

Planning
Na demontage van het huidige scherm zal op de locatie de fundering worden aangepast aan de afmetingen van Solar Highways, het nieuwe scherm met zonnepanelen. Van augustus tot en met november zullen  de nieuwe betonelementen (onderste meter) en geluidwerende zonnepanelen geplaatst worden. In november zal het kabelwerk en de elektrische installatie worden afgerond, gevolgd door het testen daarvan. De ingebruikname en de eerste levering van energie door Solar Highways is gepland in december 2018.

Geluidshinder
Nadat het huidige geluidscherm afgebroken is, zal er een periode geen scherm staan. In de planning is al het mogelijke gedaan om deze periode zo kort mogelijk te houden. Gedurende deze periode zullen omwonenden extra verkeerslawaai ervaren. In een bewonersbrief van begin mei zijn de omwonenden in detail hierover geïnformeerd.  

Testfase
Na de ingebruikname zal de energieopbrengst van het zonnegeluidscherm gedurende 18 maanden nauwkeurig worden gemeten door Solar Energy Application Centre (SEAC). Daarvoor worden een aantal proefvakken ingericht met bijvoorbeeld verschillende schoonmaakregimes. De uitkomsten worden gebruikt om in de toekomst een goede inschatting te kunnen maken van de onderhoudsbehoefte, energieprestaties en financiële opbrengst van toekomstige zonnegeluidschermen.

Terug naar overzicht