Eerste geluidwerende zonnepanelen Solar Highways geplaatst

Eerste geluidwerende zonnepanelen Solar Highways geplaatst

Met het inhangen en monteren van de eerste geluidwerende zonnepanelen voor Solar Highways is donderdag 13 september een belangrijke mijlpaal bereikt. Het innovatieve zonnegeluidscherm begint nu vorm te krijgen. Medio oktober zijn alle 136 glazen zonnepanelen van elk 6m breed x 2m hoog gemonteerd en vormen ze een 400 meter lang zonnegeluidscherm aan de oostzijde van de A50 in Uden. 

Planning
Van september tot medio oktober worden de overige geluidwerende zonnepanelen geplaatst. In november zal het kabelwerk en de elektrische installatie worden afgerond, gevolgd door het testen daarvan. De ingebruikname en de eerste levering van energie door Solar Highways is gepland in december 2018.

Testfase
Vanaf december 2018 zal gedurende 18 maanden de energieopbrengst van het zonnegeluidscherm nauwkeurig worden gemeten door Solar Energy Application Centre (SEAC). Daarvoor worden enkele proefvakken ingericht met bijvoorbeeld verschillende schoonmaakregimes. De uitkomsten worden gebruikt om in de toekomst een goede inschatting te kunnen maken van de onderhoudsbehoefte, energieprestaties en financiële opbrengst van toekomstige zonnegeluidschermen.

 

Terug naar overzicht