Europese Commissie kent subsidie toe

Logo LIFE programma

De Europese Commissie heeft op 8 april 2014 een LIFE+ subsidie van circa € 1,4 miljoen toegekend aan het project Solar Highways. LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid.

De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van LIFE in Nederland. Het programma ondersteunt ontwikkelings-, implementatie-, monitoring-, evaluatie- en communicatieprojecten op het gebied van:

  • natuur en biodiversiteit (o.a. verbeteren van Natura 2000 gebieden)
  • milieu en efficiënt hulpbronnengebruik (pilots en demonstratie van innovatieve milieutechnologieën)
  • klimaatverandering (adaptatie en mitigatie).

Het nieuwe LIFE programma loopt van 2014-2020. Voor de totale periode is een bedrag van ongeveer € 3,5 miljard beschikbaar voor geheel Europa. Het LIFE programma is de opvolger van het LIFE+ programma. Het project Solar Highways wordt nog betaald vanuit het LIFE+ programma.

De LIFE factsheet van het project is hier te downloaden.

Terug naar overzicht