Marktconsultatie geluidscherm van start

Marktconsultatie geluidscherm van start

Rijkswaterstaat organiseert een marktconsultatie voor het plaatsen van een Solar Highways geluidscherm. Met deze marktconsultatie wil Rijkswaterstaat kennis en advies inwinnen bij marktpartijen.

 

Rijkswaterstaat wil met de marktconsultatie inzicht krijgen in:

  • de randvoorwaarden waaronder het project succesvol kan worden aanbesteed en uitgevoerd
  • de ervaring van marktpartijen met het type scope van het project
  • de belangstelling van de geïnteresseerde, gekwalificeerde marktpartijen om het project te realiseren
  • de haalbaarheid van de huidige planning
  • de haalbaarheid van de functionele eisen en het gebruik van zinvolle EMVI-criteria.

 

Wilt u deelnemen aan de marktconsultatie? Kijk hier voor meer informatie of meldt u zich aan via TenderNed (zoek op zaaknummer 31117207). Daar vindt u het marktconsultatiedocument, dat de planning, achtergrondinformatie en een aantal vragen bevat. Deelname aan de marktconsultatie is vrijblijvend. 

Terug naar overzicht