Projectfase Solar Highways afgerond

 

Het project Solar Highways is afgerond. Anderhalf jaar nadat het innovatieve en unieke zonnegeluidscherm langs de A50 in Uden werd aangesloten op het landelijke energienet is de monitoringsfase voorbij. Daarmee is officieel ook een einde gekomen aan het demonstratieproject van Rijkswaterstaat en TNO. De groene stroom wordt beschikbaar voor de omgeving via een openbare biedprocedure.

 

Doelstellingen Solar Highways behaald
De belangrijkste doelstellingen van Solar Highways zijn behaald. De technische haalbaarheid van de integratie van bifaciale zonnecellen in geluidschermen en de toepasbaarheid daarvan langs snelwegen is onderzocht en bewezen. De projectpartners Rijkswaterstaat en TNO hebben aangetoond dat het kan en dat het werkt. Ook is het Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf gelukt om de energieopbrengsten beschikbaar te stellen aan de directe omgeving van Solar Highways via een openbare biedprocedure.

 

Energieopbrengst Solar Highways
Na 18 maanden monitoring blijkt dat de energieopbrengst gelijk is aan de meest positieve prognoses die vooraf waren gesteld. In 2019 heeft de installatie in totaal zo’n 203 MWh (megawattuur) opgewekt. Hiermee kunnen jaarlijks ongeveer 60 huishoudens van stroom worden voorzien. Het staat ook ongeveer gelijk aan 1 miljoen kilometer rijden met een elektrische auto, dan wel 14 kilometer snelweg verlichten. Het piekvermogen van de installatie bedraagt 248 kWp (kilowattpiek).

 

Openbare inschrijving groene stroom
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat de installatie in het geluidscherm van Rijkswaterstaat nu via een openbare biedprocedure in gebruik geven aan een partij die de energieopbrengsten ten goede laat komen aan de directe omgeving van de rijksweg A50. Gegadigden dienen hiervoor bij het Rijksvastgoedbedrijf een plan van aanpak in. Deze openbare inschrijving start op 1 september 2020. Meer informatie over de procedure staat op Biedboek.nl.

 

Succesvolle samenwerking
Om het project Solar Highways tot een succes te maken, sloegen Rijkswaterstaat en TNO (destijds ECN en SEAC) de handen ineen, samen met de gemeente Uden en opdrachtnemer Heijmans. Rijkswaterstaat had de leiding in dit project en bewaakte de geluidswerende eigenschappen van het zonnegeluidscherm als primaire functie. TNO (toen nog ECN) ontwierp, bouwde en testte een prototype van het zonnegeluidscherm en leverde het referentie-ontwerp. Dat hielp Rijkswaterstaat bij de aanbesteding voor het ontwerp en de bouw, die uitgevoerd zijn door Heijmans.

 

Monitoringsfase en testperiode Solar Highways
Solar Highways is sinds 6 december 2018 operationeel en aangesloten op het stroomnet. Tot 30 juni 2020 is de installatie als demonstratieproject gemonitord. Opdrachtnemer Heijmans was in deze testperiode verantwoordelijk voor de instandhouding en het beheer van het scherm.

 

Solar Highways is een nieuw en innovatief scherm en er waren dus totaal geen ervaringen met beheer en onderhoud. De leerervaringen in de testperiode gebruikt Rijkswaterstaat voor het opstellen van het onderhoudscontract van Solar Highways voor de komende jaren. Denk daarbij aan het afhandelen van storingen en het handelen bij vervuiling, graffiti en vandalisme.
Daarnaast is gedurende 18 maanden de energieopbrengst van het zonnegeluidscherm nauwkeurig gemeten en geëvalueerd door TNO . Ook zijn er proefvakken ingericht, elk met een eigen schoonmaakregime, zodat kan worden vastgesteld wat het effect van reiniging is op de energieopbrengsten. Met deze uitkomsten wordt een inschatting gemaakt van de onderhoudsbehoeften, energieprestaties, kosten en baten van Solar Highways, maar ook van eventuele soortgelijke zonnegeluidschermen in de toekomst. 

 

Eindrapport Solar Highways
Meer informatie, zoals de resultaten van het demonstratieproject Solar Highways, kun je vinden op de pagina Documenten in het Monitoring End Report en het Layman’s Report

Terug naar overzicht