Testresultaten stroomopbrengst Solar Highways positief

Uit de eerste testresultaten van Solar Highways langs de A50 in Uden blijkt dat de stroomopbrengst iets meer dan 200 megawattuur per jaar is. Dat komt overeen met de hoeveelheid energie voor zo'n 60 huishoudens. Of 1 miljoen kilometer elektrisch rijden, dan wel 14 kilometer snelweg verlichten.

Voor aanvang van het project werd geschat dat het geluidscherm energie zou opwekken voor 40 tot 60 huishoudens. Uit de eerste metingen blijkt dat de opbrengst aan de meest positieve kant van die verwachting uitkomt.

Vervuiling geen invloed
Vervuiling van het scherm blijkt nagenoeg geen invloed te hebben op de opgewekte hoeveelheid energie, blijkt uit eerste test- monitoringsresultaten. Tot aan het einde van de monitoringsperiode  wordt de technische, organisatorische en financiële haalbaarheid van de constructie verder onderzocht.

Monitoring
Solar Highways is sinds 6 december 2018 operationeel en aangesloten op het stroomnet. Gedurende 18 maanden wordt de energieopbrengst van het zonnegeluidscherm nauwkeurig gemeten door TNO. Er zijn enkele proefvakken ingericht, elk met een eigen schoonmaakregime, zodat kan worden vastgesteld wat het effect van reiniging is op de energieopbrengst. De uitkomsten worden gebruikt om een goede inschatting te kunnen maken van de onderhoudsbehoefte, energieprestaties en financiële opbrengst van mogelijke toekomstige zonnegeluidschermen. Tot 30 juni 2020 wordt het systeem als demonstratieproject gemonitord.

Meer informatie:
Monitoring: https://solarhighways.eu/monitoring
Rapportages: https://solarhighways.eu/documenten

Terug naar overzicht