Het project

Solar Highways is een innovatief en duurzaam initiatief van Rijkswaterstaat en zijn partners ECN part of TNO en SEAC. Het is een demonstratieproject voor een geluidscherm dat zowel verkeerslawaai tegenhoudt als energie opwekt. Het geluidscherm wekt aan twee kanten energie op met zonnepanelen die zijn geïntegreerd in de geluidwerende constructie. Voor de realisatie van het project heeft de Europese Commissie via het LIFE+-programma een subsidie toegekend.

Innovatie

Het project realiseert een 400 meter lang geluidscherm van vijf meter hoog. De bovenste meters bestaan uit tweezijdige zonnecellen. De integratie van de tweezijdige zonnecellen in de geluidwerende constructie en de grootschalige toepassing in de praktijk is uniek en innovatief. Het scherm heeft een noord-zuid oriëntatie zodat het van twee zijden zonlicht kan opvangen. De ochtend- en middagzon worden daarbij optimaal benut.

Duurzaam

Het geluidscherm zal naar verwachting voldoende energie opwekken om ongeveer 40 tot 60 huishoudens van groene stroom te voorzien. Het project draagt daardoor bij aan het nationale energieakkoord voor duurzame groei en aan de groei van duurzame energieopwekking in het algemeen. Het energieakkoord heeft als ambitie om in 2023 16% van de energie hernieuwbaar op te wekken.

Doelstellingen

Het project onderzoekt de praktische en financiële haalbaarheid van een geluidscherm dat is opgebouwd uit constructie-elementen waarin tweezijdige zonnecellen zijn geïntegreerd. Het project heeft als subdoelstellingen:

  • Demonstratie van de technische haalbaarheid voor de integratie van zonnecellen in gangbare en op brede schaal toepasbare constructie-elementen voor geluidschermen.
  • De ontwikkeling van een economisch haalbaar technisch en organisatorisch uitvoeringsmodel om in de toekomst breder te kunnen worden toegepast.
  • De ontwikkeling van een prototype met geïntegreerde tweezijdige zonnecellen.
  • Full scale demonstratie op een 400 meter lang traject.
  • De energieopbrengst en beheeraspecten gedurende een achttien maanden durende testperiode in de praktijk volgen.
  • Presenteren van een business case voor het scherm ten opzichte van de huidige praktijk.
  • Communicatie en verspreiding van de resultaten en toegevoegde waarde van geïntegreerde PV-modules.
  • Samenwerken met stakeholders.