Voortgang

Op 8 april 2014 heeft de Europese Commissie een subsidie toegekend aan het project Solar Highways. Na een marktconsultatie voor verdere ontwikkeling en realisatie van het scherm en het besluit over de locatie, is het project in oktober 2017 aanbesteed. Juni 2018 is gestart met de realisatie. Het scherm is sinds december 2018 operationeel. Tot 2020 wordt het als demonstratieproject gemonitord. Hierna blijft Solar Highways groene energie leveren.